Pole niebieskie oznacza zasięg radiowy

Pole pomarańczowe oznacza zasięg światłowodowy